Contributie
  • Lid met hond  50 Euro per half jaar 
  • Ieder volgend(trainend) huisgenootlid 20 Euro per half jaar 
  • Iedere volgende hond 5 Euro per half jaar 
  • Donateur/sponsor/ondersteunend lid 20,00 Euro per half jaar