Bestanden / Downloads

Selecteer groep:

Bestand Downloaden
Privacyverklaring AVG kringgroep Z.O.Drenthe.pdf
Reglement voor het internationale gebruikshondenexamen en het internationale speurhondenexamen van de FCI Examenreglement Nederlandse vertaling IPO 1-1-2012 januari 2012.pdf
examenreglement 1-januari-2019 - examenreglement 1-januari-2019 examenreglement1-januari-2019.pdf
examens Examens.docx
informatie boekje 2020 Informatiemap 2020.pdf
Inschrijfformulier Jongehonden dag 2021 - Inschrijfformulier JHD 2021.pdf Inschrijfformulier JHD 2021_1.pdf
inschrijfformulier Boxerkringgroep Z.O. Drenthe Inschrijfformulieren lidmaatschap 2021.xlsx
Reglement IPO -VO examen IPOVO.pdf
examen formulier VZH 2020 VZH Examen opgaveformulier.pdf