Huisregels

De Huisregels zijn opgesteld om het reilen en zeilen van onze Club voor iedereenaangenaam te maken. We hopen dan ook dat iedereen zich er in kan vinden .
 • Honden zijn in de kantine en op het terras niet toegestaan.    
 • Om te voorkomen dat honden aan bankjes, bomen, palen etc gebonden worden kunnen er benches gehuurd worden. Indien er geen benches meer beschikbaar zijn dienen de honden of aan de lijn gehouden te worden of in de auto geplaatst te worden.   
 • Honden dienen voor aanvang van de training uitgelaten te worden. (uiteraard niet op het trainingsveld). Indien er toch een ongelukje gebeurt, dit graag even opruimen.   
 • Graag tijdig afmelden indien men niet komt trainen. 
 • Telefonisch: 06-16465410(Gerrit) Via email: boxerclubzod@hotmail.com   
 • De contributie: u krijgt bericht van penningmeester.   
 • Niet trainende leden en/of bezoekers worden verzocht om het trainingsveld niet te betreden.   
 • Laat andermans honden met rust. Dus bv. niet aanhalen, roepen, aaien etc.  
 • Er wordt van de leden verwacht dat zij zich, naar vermogen, zullen inzetten om alle activiteiten van de club zo goed mogelijk te laten verlopen. En daarbij de club positief naar buiten uit te dragen.   
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan per halfjaar en dient tijdig schriftelijk te gebeuren bij de ledenadmistratie (Gido).   
 • Het is niet toegestaan om in de kantine te roken. Sigarettenpeuken svp buiten in de asbak deponeren en niet op de grond.   
 • Het betreden van het trainingsveld gebeurt op eigen risico. Het bestuur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ontstane schade in welke vorm dan ook. 


Regels met betrekking tot het afgelasten van een training:

 

 

 

 • Een training wordt alleen afgelast na overleg met het bestuur.
 • De trainer, pakwerker en leden worden ten minste twee dagen van te voren op de hoogte gesteld.
 • Voor het pakwerk geldt, dat er eerst overleg komt tussen de pakwerker en de werkhondencommissie en daarna met het bestuur, die vervolgens de beslissing neemt of het parkwerk afgelast moet worden of niet.
 • Bij winterse omstandigheden en bij hoge temperaturen wordt er bij het doorgaan van een training alleen aangepast getraind.
 • In alle gevallen beslist het bestuur over het wel of niet doorgaan van een training.

 

 

 

Het bestuur!