Enkele belangrijke spelregels:

De Huisregels zijn opgesteld om het reilen en zeilen van onze Club voor iedereen aangenaam te maken. We hopen dan ook dat iedereen zich er in kan vinden .
 
 
 • Tijdens de lessen wordt u verzocht de aanwijzingen van de instructeur(s) te volgen, heeft U hier geen behoefte aan dan kunt U gebruik maken van de vrije training.
 • Tijdens trainingen / examens of onderlinge wedstrijden is het niet toegestaan met honden op het terras of in de kantine aanwezig te zijn. 
 • Behoeften welke de hond op het terrein doet dienen door de geleider / eigenaar opgeruimd te worden.
 • Om te voorkomen dat honden aan bankjes, bomen, palen etc gebonden worden kunnen er benches gehuurd worden. Indien er geen benches meer beschikbaar zijn dienen de honden of aan de lijn gehouden te worden of in de auto geplaatst te worden.
 • Het aanwezig zijn met zieke honden is niet toegestaan.
 • Elk lid of cursist is gehouden de kantine en het veld schoon en verzorgd achter te laten.
 • Van ieder lid / cursist wordt verwacht dat hij / zij in een sfeer van  goede harmonie met elkaar omgaat en respect voor elkaar toont. 
 • Graag tijdig afmelden indien men niet komt trainen.
 • De contributie: u krijgt bericht van penningmeester.   
 • Niet trainende leden en/of bezoekers worden verzocht om het trainingsveld niet te betreden.   
 • Laat andermans honden met rust. Dus bv. niet aanhalen, roepen, aaien etc. 
 • Er wordt van de leden verwacht dat zij zich, naar vermogen, zullen inzetten om alle activiteiten van de club zo goed mogelijk te laten verlopen. En daarbij de club positief naar buiten uit te dragen.   
 • BeĆ«indiging van het lidmaatschap kan per halfjaar en dient tijdig schriftelijk te gebeuren bij de ledenadmistratie (Lies).   
 • Het is niet toegestaan om in de kantine te roken. Sigarettenpeuken svp buiten in de asbak deponeren en niet op de grond.   
 • Het betreden van het trainingsveld gebeurt op eigen risico. Het bestuur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ontstane schade in welke vorm dan ook. 

Voor meer info of vragen kunt u terecht bij het bestuur.

Statuten liggen ter inzage op de club. 


Regels met betrekking tot het afgelasten van een training:  

 

 • Een training wordt alleen afgelast na overleg met het bestuur.
 • De trainer, pakwerker en leden worden ten minste twee dagen van te voren op de hoogte gesteld.
 • Voor het pakwerk geldt, dat er eerst overleg komt tussen de pakwerker en de werkhondencommissie en daarna met het bestuur, die vervolgens de beslissing neemt of het parkwerk afgelast moet worden of niet.
 • Bij winterse omstandigheden en bij hoge temperaturen wordt er bij het doorgaan van een training alleen aangepast getraind.
 • In alle gevallen beslist het bestuur over het wel of niet doorgaan van een training.

 

 

 

Het bestuur!