IPO
Voor het IPO - programma bestaat de mogelijkheid om per onderdeel een afzonderlijk deelcertificaat te behalen. Deze deelcertificaten worden uitgereikt aan een geleider die één of twee onderdelen van het IPO - programma met goed gevolg heeft afgelegd. Zodra u bepaalde examens heeft behaald, kunt u desgewenst ook aan africhtings-wedstrijden gaan deelnemen.

Het IPO - examen is opgebouwd uit drie los van elkaar staande onderdelen:
  • speuren (afdeling A).
  • appèl (afdeling B).
  • pakwerk (afdeling C).
Er zijn drie niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad: niveau I, II en III. Het is ook mogelijk om op één of twee onderdelen deelcertificaten te behalen.

Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een spoor kan uitwerken. Daarbij moet hij op het spoor achtergelaten voorwerpen met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren. 

Het appèlgedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder: 

  • Los volgen in verschillende tempo's.
  • Staan.
  • Zitten en afgaan, al dan niet met komen op bevel.
  • Vooruit sturen en apporteren met terugkomen, ook over hindernissen (haag en klimschutting).
  • Afleggen met afleiding
  • Het pakwerk omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de boef (pakwerker), het begeleiden van lopend verplaatsen van de pakwerker, met ingrijpen als die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld, als de pakwerker naar hem dreigt en schreeuwt.