Contributie

Lid met hond  45,00 Euro per half jaar

Ieder volgend(trainend) huisgenootlid 10,00 Euro per half jaar

Iedere volgende hond 5,00 Euro per half jaar

Donateur/sponsor/ondersteunend lid 10,00 Euro per half jaar


IBAN  NL08 RABO 0178 2320 76

TNV : Kringgroep Zuid Oost Drenthe.

 
Inschrijfformulier leden Boxerkringgroep.doc