Huisregels


De Huisregels zijn opgesteld om het reilen en zeilen van onze Club voor iedereen

aangenaam te maken. We hopen dan ook dat iedereen zich er in kan vinden . * Honden zijn in de kantine en op het terras niet toegestaan.

 

 

* Om te voorkomen dat honden aan bankjes, bomen, palen etc gebonden worden

kunnen er benches gehuurd worden.

Indien er geen benches meer beschikbaar zijn dienen de honden of aan de lijn

gehouden te worden of in de auto geplaatst te worden.

  

* Honden dienen voor aanvang van de training uitgelaten te worden.

(uiteraard niet op het trainingsveld). Indien er toch een ongelukje gebeurt,

dit graag even opruimen.

 

* Graag tijdig afmelden indien men niet komt trainen.

Telefonisch: 06-16465410(Gerrit)

Via email: boxerclubzod@hotmail.com

 

* De contributie: u krijgt bericht van penningmeester.

 

* Niet trainende leden en/of bezoekers worden verzocht om het trainingsveld

niet te betreden.

 

* Laat andermans honden met rust. Dus bv. niet aanhalen, roepen, aaien etc.

 

* Er wordt van de leden verwacht dat zij zich, naar vermogen, zullen inzetten om

alle activiteiten van de club zo goed mogelijk te laten verlopen.

En daarbij de club positief naar buiten uit te dragen.

 

* BeŽindiging van het lidmaatschap kan per halfjaar en dient tijdig schriftelijk te gebeuren

bij de ledenadmistratie (Gido).

 

* Het is niet toegestaan om in de kantine te roken.

Sigarettenpeuken svp buiten in de asbak deponeren en niet op de grond.

 

* Het betreden van het trainingsveld gebeurt op eigen risico.

Het bestuur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ontstane schade

in welke vorm dan ook.